Om Bollkänsla.se

Bollkänsla startades med ambitionen att fördjupa dialogen kring fotboll och utmana medias (stundtals) banala narrativ.

Bollkänsla har förtroende för sina läsares förmåga och vill engagera till mer nyfikenhet och kritiskt tänkande, med förhoppningar om att kunna öppna upp för intressanta debatter bortom konventionella ramar.